ตุรกี Turkey

เมืองนี้ถือเป็นลิสต์อันดับแรกๆที่ผู้คนอยากจะมาเยือนแน่นอน นั่นคือ คัปปาโดเกีย เมืองนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินรูปทรงแปลกตา บ้างมองเป็นโคนเห็ด หรือเป็นปล่องไฟแหลม เกิดจากการกัดเซาะของลมและฝน รวมทั้งหุบเหวร่องลึก (Canyon) และพื้นที่โดยรอบที่ขรุขระนั้นก็เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเช่นกัน ความมหัศจรรย์ของประติมากรรมธรรมชาติที่นี่ ทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1985 ด้วย ซึ่งเราสามารถเที่ยวแบบ Day Tour ชมสถานที่แปลกตาใน 1 วัน ไม่ว่าจะเป็น Selime Monastery

เว็บท่องเที่ยวอับดับหนึ่ง ที่สร้างความประทับใจให้กับคุณ

ติดตามข่าวสารเพิ่มติม

Copyright © 2020 thaidatalink.com All rights reserved.