อียิปต์ ( Egypt )

พีระมิดแห่งกิซ่า หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ทำไมถึงเรียกว่าพีระมิดแห่งกิซ่า เพราะที่อียิปต์มีพีระมิดหลายแห่ง แต่พีระมิดที่ยิ่งใหญ่และมหึมาที่สุดอยู่ที่เมืองกิซ่า พีระมิดนี้เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัย ฟาโรห์คูฟู (Khufu) เมื่อประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ใช้เป็นที่เก็บรักษาพระศพ ตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณเรื่องการฟื้นคืนชีพของคนตาย (วิญญาณเป็นอมตะ)