หุบผาแม่น้ำไบลด์ (Blyde River Canyon )

หุบผาแม่น้ำไบลด์เป็นหุบผาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศแอฟริกาใต้ เป็นรองเพียงแค่หุบผาแม่น้ำปลา (Fish River Canyon) เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม หุบผาแม่น้ำไบลด์นั้นมีสภาพเป็นป่าไม้ที่เขียวขจีมากกว่า เนื่องด้วยพันธุ์พืชแบบกึ่งเขตร้อนที่หลากหลายในพื้นที่ การเดินสำรวจเข้าไปในพื้นที่นอกจากจะได้พบกับพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าหลากหลายชนิดแล้ว คุณยังจะได้พบกับเนินผา และเนินหินบนพื้นที่ลาดชันที่สวยงามแปลกตา ที่แห่งนี้ นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสได้พบกับสัตว์เจ้าป่าบิ๊กไฟว์ ทั้ง 5 รวมไปถึงฮิปโปโปเตมัสและเหล่าจระเข้บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำของเขื่อนสวาดินีที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย