วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก(Pilanesburg)

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่สามารถสัมผัสได้ทุกที่ในโลก คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของการเดินทางไปแอฟริกาใต้คือที่หลบภัยซาฟารีในป่าที่อุดมสมบูรณ์ ถ่ายภาพและสัมผัสกับแนวทางของสัตว์ป่าในการทำกิจกรรมซาฟารีในยามค่ำคืน